Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 1/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert, związanych z realizacją zadań Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2019 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Krzyżek
   data wytworzenia: 2019-01-04
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 10:41

Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 07 stycznia 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Betker
   data wytworzenia: 2019-01-07
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 10:43

Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 stycznia 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-01-08
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 10:44

Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 14 stycznia 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-01-14
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 09:01

ZARZĄDZENIE NR 5/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2019-01-16
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 10:47

ZARZĄDZENIE NRG 6/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej, uprawnionej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2019-01-22
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 10:49

ZARZĄDZENIE nr 7/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 stycznia 20109 r. w sprawie określenia trybu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2019

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alicja Serwus
   data wytworzenia: 2019-01-28
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 10:50

ZARZĄDZENIE NR 8/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Patronatu Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia imprezom i wydarzeniom organizowanym na terenie miasta Golubia-Dobrzynia i na rzecz mieszkańców miasta Golubia-Dobrzynia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alicja Serwus
   data wytworzenia: 2019-01-28
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 10:52

Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 stycznia 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-01-30
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 10:53

ZARZĄDZENIE NR 10/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za utratę własności działki

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2019-01-31
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 10:53

ZARZĄDZENIE NR 11/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA — DOBRZYNIA z dnia 31.01.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko — Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo — Technologicznego”

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Jaworska
   data wytworzenia: 2019-01-31
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 10:54

ZARZĄDZENIE NR 12/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA - DOBRZYNIA z dnia 31.01.2019 w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko — Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego”

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Jaworska
   data wytworzenia: 2019-01-31
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 10:55

Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 04 lutego 2019r. zmieniające zarządzenie nr 118/2011 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Golubiu-Dobrzyniu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Ilona Pytel
   data wytworzenia: 2019-02-04
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 10:56

Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 12 lutego 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr UV/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-02-12
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 10:58

Zarządzenie nr 15/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej, zasad, kryteriów i trybu wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działalności pożytku publicznego, ubiegające się o dotację z budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń oraz określenia przez Komisję propozycji kwot dotacji dla wyłonionych w drodze konkursu nr 1/2019 oferentów, którzy realizować będą zadania własne Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Krzyżek
   data wytworzenia: 2019-02-18
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:00

ZARZĄDZENIE NR 17/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA — DOBRZYNIA z dnia 18.02.2019 w sprawie powołania Komisji ds. rokowań w związku z złożonym wnioskiem o podjęcie rokowań w sprawie dzierżawy nieruchomości na terenie Golubsko — Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo — Technologicznego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Marta Jaworska
   data wytworzenia: 2019-02-18
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:02

ZARZĄDZENIE NR 18/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 19.02.2019 w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w 2019r.”

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Marta Jaworska
   data wytworzenia: 2019-02-19
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:03

Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na realizację zadania własnego Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Krzyżek
   data wytworzenia: 2019-02-20
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:06

Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2019 na realizację zadania własnego Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2019

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Krzyżek
   data wytworzenia: 2019-02-20
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:07

Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta w Wydziale Infrastruktury w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Aleksandra Betker
   data wytworzenia: 2019-02-25
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:09

Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 01 marca 2019r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Aleksandra Betker
   data wytworzenia: 2019-03-01
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:11

Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 1 marca 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-03-01
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:12

Zarządzenie nr 24/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. określenia trybu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2019

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alicja Serwus
   data wytworzenia: 2019-03-05
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:13

ZARZĄDZENIE NR 25/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 05 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej, uprawnionej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2019-03-05
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:14

Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 6 marca 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-03-06
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:16

Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Miasto Golub-Dobrzyń miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych nadzień 26 maja 2019 r

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2019-03-12
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:17

ZARZĄDZENIE NR 28/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia-Szefa Obrony Cywilnej Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie ustalenia wytycznych do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2019 roku na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Mirowski
   data wytworzenia: 2019-03-14
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:18

Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie odwołania i wyznaczenia inspektora ochrony danych

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2019-03-15
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:19

Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 marca 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr II/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-03-20
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:20

Zarządzenie nr 31/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Krzyżek
   data wytworzenia: 2019-03-21
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:21

Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko informatyka w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Aleksandra Betker
   data wytworzenia: 2019-03-25
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:22

ZARZĄDZENIE NR 33/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2019-03-28
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:24

ZARZĄDZENIE NR 34/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 28 marca 2019 r, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2019-03-28
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:24

Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 marca 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-03-28
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:26

Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Betker
   data wytworzenia: 2019-03-28
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:27

Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za 2018 rok wraz informacją o stanie mienia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-03-29
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:27

Zarządzenie Nr. 38/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Golubiu - Dobrzyniu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2019-03-29
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:29

ZARZĄDZENIE NR 39/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Patronatu Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia imprezom i wydarzeniom

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alicja Serwus
   data wytworzenia: 2019-03-29
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:30

ZARZĄDZENIE NR 40/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2019-03-29
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:31

ZARZĄDZENIE NR 41/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2019-03-29
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:32

Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej”

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-03-29
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:33

Zarządzenie Nr 43/2019 Golubia-Dobrzynia Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. „Przebudowa rozbudowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu”

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-03-29
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:34

Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 11 kwietnia 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 111/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-04-11
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:35

Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 kwietnia 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-04-18
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:36

Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2019-05-26
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:37

Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki lub usunięcia drzew lub krzewów w tym złomów lub wywrotów stanowiących własność lub współwłasność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Marta Kosińska
   data wytworzenia: 2019-04-23
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:39

Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2019-04-23
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:40

Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Aleksandra Betker
   data wytworzenia: 2019-04-24
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:41

Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 kwietnia 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-04-26
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:42

Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Golubiu - Dobrzyniu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2019-04-30
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:44

Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. Realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2019-04-30
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:45

Zarządzenie nr 53/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2019-04-30
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:46

Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 07 maja 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu pracy dla Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Aleksandra Betker
   data wytworzenia: 2019-05-07
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:47

Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 maja 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr II/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-05-08
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:48

Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2019-05-10
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:50

Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 13 maja 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Aleksandra Betker
   data wytworzenia: 2019-05-13
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:51

Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 13.05.2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Referent Iwona Wrzesińska
   data wytworzenia: 2019-05-13
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:52

ARZĄDZENIE NR 59/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2019-05-14
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:53

Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 maja 2019 r. W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Gołubiu-Dobrzyniu za rok 2018

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-05-15
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:54

Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu za rok 2018

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-05-15
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:56

Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 maja 2019r, zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr II/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-05-15
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:57

Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 maja 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-05-24
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:58

Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych za rok 2018 dotyczących wykonania budżetu miasta Golubia-Dobrzynia, wykazu osób prawnychi fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, wykaz osób prawnychi fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-05-29
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 11:59

ZARZĄDZENIE NR 65/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA — DOBRZYNIA z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie grantowym: „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń” w ramach Projektu: „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO” Nr POPC.03.01.00-00-0073/18

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Kozłowska
   data wytworzenia: 2019-05-30
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 12:00

ZARZĄDZENIE NR 66/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za rok 2018

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Anuszewska
   data wytworzenia: 2019-05-30
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 12:01

Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 maja2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 111/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-05-31
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 12:02

Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 maja 2019r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia za 2018 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-05-31
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 12:04

ZARZĄDZENIE NR 69/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych z dnia 31 maja 2019 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2019-05-31
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 12:05

Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 06 czerwca 2019 roku W sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2019-06-06
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 12:06

Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 7 czerwca 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 111/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-06-07
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 12:07

Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 czerwca 2019r. zmieniające zarządzenie nr 118/2011 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Golubiu-Dobrzyniu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Ilona Pytel
   data wytworzenia: 2019-06-17
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 12:07

Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 czerwca 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr II/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-06-17
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 12:08

Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Aleksandra Betker
   data wytworzenia: 2019-06-24
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 12:09

Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 czerwca 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-06-26
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 12:10

Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2018 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-06-26
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 12:11

ZARZĄDZENIE NR 77/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2019-06-26
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 12:12

ZARZĄDZENIE NR 78/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2019-06-26
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 12:15

Zarządzenie nr 79/2019 Burmistrza Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 28.06.2019 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków Miasta Golub-Dobrzyń

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Monika Tryniszewska-Skarżyńska
   data wytworzenia: 2019-06-28
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 12:14

Zarządzenie nr 80/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28.06.2019r. w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Zamkowej 3 w Golubiu-Dobrzyniu na okres 3 lat.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor WGK Kinga Kaptajn
   data wytworzenia: 2019-06-28
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 12:17

Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 lipca 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 111/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-07-02
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 12:18

Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń”

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-07-04
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 12:19

Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego"

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-07-04
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 12:20

Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-07-04
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 12:21

ZARZĄDZENIE NR 85/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA — DOBRZYNIA z dnia 04.07.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Mieście Golub — Dobrzyń”

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Marta Jaworska
   data wytworzenia: 2019-07-04
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 12:22

ZARZĄDZENIE NR 87/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA — DOBRZYNIA zdnia 11.07.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Mieście Golub-Dobrzyń”

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Marta Jaworska
   data wytworzenia: 2019-07-11
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 12:24

Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 11 lipca 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-07-11
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 12:25

ZARZĄDZENIE NR 89/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA- DOBRZYNIA z dnia 18.07.2019 zmieniające Zarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31.01.2019 w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko - Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego"

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Marta Jaworska
   data wytworzenia: 2019-07-18
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 12:26

Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 lipca 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-07-22
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 12:27

ZARZĄDZENIE NR 91/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 25.07. 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania Patronatu Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia imprezom i wydarzeniom

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Monika Tryniszewska-Skarżyńska
   data wytworzenia: 2019-07-25
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 12:28

ZARZĄDZENIE NR 92/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z wygaszaniem Gimnazjum Publicznego im.I. Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu z dnia O5 sierpnia 2019 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2019-08-05
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 12:29

ZARZĄDZENIE NR 93/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z wygaszaniem Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 05 sierpnia 2019 r

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2019-08-05
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 12:30

ZARZĄDZENIE NR 94/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA - DOBRZYNIA z dnia 07.08.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Golubia-Dobrzynia”

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Gołębiewska
   data wytworzenia: 2019-08-07
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 12:31

ZARZĄDZENIE NR 95/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA — DOBRZYNIA z dnia 07.08.2019 r. w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Golubia-Dobrzynia”

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Gołębiewska
   data wytworzenia: 2019-08-07
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 12:32

Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 07 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2019-08-07
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 12:33

Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 sierpnia 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 111/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-08-09
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 12:34

ZARZĄDZENIE NR 98/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i materiałów w związku z wygaszaniem Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 16 sierpnia 2019 r

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2019-08-16
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 12:36

ZARZĄDZENIE NR 99/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA W sprawie zmiany Zarządzenia nr 98/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie materiałów przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i w związku z Wygaszaniem Gimnazjum im. Ignacego DziałZARZĄDZENIE NR...Q9....2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA W sprawie zmiany Zarządzenia nr 98/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie materiałów przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i w związku z Wygaszaniem Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu- Dobrzyniu z dnia 16 sierpnia 2019 r. yńskiego w Golubiu- Dobrzyniu z dnia 16 sierpnia 2019 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2019-08-16
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 13:51

Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Miasto Golub-Dobrzyń miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2019-08-20
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 13:52

Zarządzenie nr 101/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Orłowska
   data wytworzenia: 2019-08-21
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 13:54

Zarządzenie nr 102/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Orłowska
   data wytworzenia: 2019-08-21
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 13:56

Zarządzenie Nr 103/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 sierpnia 2019r, zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-08-28
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 13:56

ZARZĄDZENIE NR 104/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za utratę własności działki

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2019-08-28
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 13:58

Zarządzenie nr 105/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29.08.2019r

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor WGK Kinga Kaptajn
   data wytworzenia: 2019-08-29
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 13:59

Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za I półrocze 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-08-29
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:08

Zarządzenie Nr 107/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 września 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-09-09
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:09

Zarządzenie Nr 108/2O19 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2019-09-10
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:10

ZARZĄDZENIE NR 110/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA — DOBRZYNIA z dnia 17.09.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulicy Mazowieckiej”

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Marta Jaworska
   data wytworzenia: 2019-09-17
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:12

ZARZĄDZENIE NR 111/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA — DOBRZYNIA z dnia 17.09.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa jezdni ul. Miłej w Golubiu-Dobrzyniu - etap II (km 0+000 - km 0+289,30)”

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Marta Jaworska
   data wytworzenia: 2019-09-17
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:13

Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 września 2019 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2019-09-18
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:15

ZARZĄDZENIE NR 113/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2019-09-18
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:15

Zarządzenie Nr 114/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 września 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Małecka
   data wytworzenia: 2019-09-20
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:17

ZARZĄDZENIE NR 115/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA — DOBRZYNIA z dnia 24.09.2019 w sprawie powołania Komisji ds. rokowań w związku z złożonym wnioskiem o podjęcie rokowań w sprawie dzierżawy nieruchomości na terenie Golubsko — Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo — Technologicznego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Marta Jaworska
   data wytworzenia: 2019-09-24
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:19

Zarządzenie Nr 116/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 września 2019 r. w sprawie w sprawie zasad potwierdzania sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2019-09-24
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:20

Zarządzenie Nr 117/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 października 2019r. zmieniające zarządzenie nr 118/2011 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Golubiu- Dobrzyniu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Ilona Pytel
   data wytworzenia: 2019-10-02
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:24

Zarządzenie Nr 118/2019 Burmistrza Miasta Gołubia-Dobrzynia z dnia 9 października 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-10-09
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:27

Zarządzenie Nr 119/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 11 października 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr II1/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-10-11
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:28

Zarządzenie Nr 120/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 października 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr II1/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-10-22
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:29

Zarządzenie nr 121/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta GolubiaDobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku"

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Monika Tryniszewska-Skarżyńska
   data wytworzenia: 2019-10-25
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:30

Zarządzenie Nr 122/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 października 2019 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Mirowski
   data wytworzenia: 2019-10-29
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:31

Zarządzenie Nr 123/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 października 2019 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Mirowski
   data wytworzenia: 2019-10-29
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:32

Zarządzenie Nr 124/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 października 2019r. w sprawie zwolnienia z obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Orłowska
   data wytworzenia: 2019-10-30
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:33

Zarządzenie Nr 125/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 października 2019r. w sprawie zwolnienia z obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Orłowska
   data wytworzenia: 2019-10-30
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:34

Zarządzenie Nr 126/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 października 2019r. w sprawie zwolnienia z obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Orłowska
   data wytworzenia: 2019-10-30
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:34

Zarządzenie Nr 127/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 października 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 111/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-10-31
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:36

ZARZĄDZENIE NR 128/2019 woj.kujawsko-pomorskie BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA — DOBRZYNIA z dnia 4.11.2019 r. W sprawie powołania komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Golubia-Dobrzynia”

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Gołębiewska
   data wytworzenia: 2019-11-04
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:36

ZARZĄDZENIE NR 129/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA - DOBRZYNIA z dnia 4.11.2019 r. w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Golubia-Dobrzynia”

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Gołębiewska
   data wytworzenia: 2019-11-04
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:38

Zarządzenie Nr 130/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 5 listopada 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr II1/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-11-05
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:39

ZARZĄDZENIE NR 131/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 13 listopada 2019 r, w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Kaślewicz
   data wytworzenia: 2019-11-13
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:40

ZARZĄDZENIE NR 132/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 14 listopada 2019 r. W września sprawie zmiany Zarządzenia nr 90/2017 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2019-11-14
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:41

ZARZĄDZENIE NR 133/2019e BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 15 listopada 2019 r. W w sprawie sprawie projekt uchwalenia uchwały Wieloletniej w sprawie budżetu na 2020 rok oraz projekt uchwały zmieniającej uchwałę Prognozy Finansowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2011- 2031

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-11-15
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:42

Zarządzenie Nr 134/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 listopada 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Aleksandra Betker
   data wytworzenia: 2019-11-18
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:43

ZARZĄDZENIE NR 135/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA - DOBRZYNIA z dnia 18.11.2019 w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych"

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Marta Jaworska
   data wytworzenia: 2019-11-18
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:44

Zarządzenie Nr 136/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 listopada 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr II/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-11-22
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:44

Zarządzenie Nr 137/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2019 roku W sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawione grunty mienia komunalnego na terenie miasta Golubia-Dobrzynia na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2019-11-28
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:45

Zarządzenie Nr 138/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 3 grudnia 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 111/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-12-03
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:47

ZARZĄDZENIE NR 139 /2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 06.12.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pod nazwą: „Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń i zarządzanie lokalami stanowiącymi własność gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Dworecka
   data wytworzenia: 2019-12-06
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:48

Zarządzenie Nr 140/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 grudnia 2019 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-12-10
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:48

ZARZĄDZENIE NR 141/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2019-12-12
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:49

Zarządzenie Nr 142/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 12 grudnia 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu pracy dla Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Aleksandra Betker
   data wytworzenia: 2019-12-12
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:50

ZARZĄDZENIE NR 143/2019 3 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie terenu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2019-12-13
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:51

Zarządzenie Nr 144/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 13 grudnia 2019r. w sprawie: ustalenia czasu pracy w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia w miesiącu grudniu 2019r

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Aleksandra Betker
   data wytworzenia: 2019-12-13
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:52

Zarządzenie Nr 145/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 grudnia 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 111/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-12-18
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:53

Zarządzenie nr 146/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Orłowska
   data wytworzenia: 2019-12-23
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:53

ZARZĄDZENIE NR 147/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za utratę własności działki

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2019-12-23
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:54

Zarządzenie Nr 148/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w zakresie obrony cywilnej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Emilia Wiśniewska
   data wytworzenia: 2019-12-27
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:55

Zarządzenie Nr 149/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 grudnia 2019r, zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-12-27
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:56

Zarządzenie Nr 150/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 grudnia 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-12-30
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:57

Zarządzenie Nr 151/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 grudnia 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr W19/2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2011-2031

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2019-12-30
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:58

Zarządzenie Nr 152/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 grudnia 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Aleksandra Betker
   data wytworzenia: 2019-12-30
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:59

Zarządzenie Nr 153 /2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania i wyznaczenia inspektora ochrony danych

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2019-12-31
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-29 08:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5247
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-29 09:01