Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.pl

Treść strony

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia na sprzedaż nieruchomości niezabudowane osiedle PANORAMA

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2021-01-18 15:17

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Błażejewska
  data publikacji: 2021-01-18 15:17
 • zmodyfikował: Agnieszka Błażejewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-18 15:20

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Sokołowska

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2021-01-13 14:37

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Błażejewska
  data publikacji: 2021-01-13 14:37

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym wraz z ułamkową częścią gruntu - ul. Rynek 4.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2021-01-13 14:36

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Błażejewska
  data publikacji: 2021-01-13 14:36

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym wraz z ułamkową częścią gruntu - ul. 17 Stycznia.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2021-01-13 14:35

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Błażejewska
  data publikacji: 2021-01-13 14:34

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji dotyczącej rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w ramach zadań: „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” oraz „Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanych przez Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Bąk Referent
  data wytworzenia: 2020-12-30
 • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  data publikacji: 2020-12-30 12:52

Zapytanie ofertowe na całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących wyłapanych z terenu miasta Golubia-Dobrzynia

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Błażejewska
  data publikacji: 2020-12-14 15:37

Dokumenty przetargowe na zakup artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu.

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Błażejewska
  data publikacji: 2020-12-14 12:28

Udzielenie kredytu na częściową spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia”

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Błażejewska
  data publikacji: 2020-12-10 14:41

Zamówienie na "Dożywianie mieszkańców miasta Golubia-Dobrzynia w 2021r."

 • Metryka

  • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
   data publikacji: 2020-12-30 13:22
 • Metryka

  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-12-18 12:57
  • zmodyfikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
   ostatnia modyfikacja: 2020-12-21 15:58
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Ilona Pytel
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-12-10 13:14
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Ilona Pytel
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-12-10 13:14
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Ilona Pytel
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-12-10 13:14
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Ilona Pytel
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-12-10 13:14
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Ilona Pytel
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-12-10 13:14
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Ilona Pytel
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-12-10 13:14
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Ilona Pytel
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-12-10 13:14
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Bąk Referent
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-12-22 15:45

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Błażejewska
  data publikacji: 2020-12-10 13:13

Zamówienie na "Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w 2021r"

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Błażejewska
  data publikacji: 2020-12-10 13:09

Zapytanie ofertowe na wyłapywanie, transport oraz utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Błażejewska
  data publikacji: 2020-12-08 17:07

Zapytanie ofertowe na zakup czterech kotłów gazowych dwufunkcyjnych wraz z dowozem do Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Piłsudskiego 1 w Golubiu-Dobrzyniu

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Błażejewska
  data publikacji: 2020-12-02 12:35

Zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Błażejewska
  data publikacji: 2020-12-01 12:43

Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu energetycznego budynku Zespołu Szkół Miejskich ramach zadania „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Błażejewska
  data publikacji: 2020-11-10 10:57

Zapytanie ofertowe na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń gimnazjum na świetlice socjoterapeutyczną i środowiskową - dostawa i montaż platformy przyschodowej oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Agnieszka Błażejewska
   data wytworzenia: 2020-11-12
  • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
   data publikacji: 2020-11-12 14:25
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Agnieszka Błażejewska
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-11-02 14:43
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Agnieszka Błażejewska
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-11-02 14:43
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Agnieszka Błażejewska
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-11-02 14:43
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Agnieszka Błażejewska
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-11-02 14:43
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Agnieszka Błażejewska
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-11-02 14:43
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Agnieszka Błażejewska
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-11-02 14:43
 • 3.pdf (PDF) 320.93kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Agnieszka Błażejewska
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-11-02 14:43
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Agnieszka Błażejewska
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-11-03 16:02
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Agnieszka Błażejewska
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-11-17 15:39

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Błażejewska
  data publikacji: 2020-11-02 14:39
 • zmodyfikował: Agnieszka Błażejewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 14:40

Zakup czterech pieców gazowych dwufunkcyjnych do czterech lokali komunalnych znajdujących się w budynku przy ulicy Piłsudskiego w Golubiu-Dobrzyniu

ZAPYTANIE OFERTOWE Na: „Wykonanie instalacji awaryjnej” w budynku administracyjnym przy Placu 1000-lecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dawid Jarecki - Kierownik Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-10-19 15:02
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dawid Jarecki - Kierownik Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-10-19 15:02
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dawid Jarecki - Kierownik Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-10-19 15:02
 • e1.pdf (PDF) 1229.25kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dawid Jarecki - Kierownik Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-10-19 15:02
 • e2n.pdf (PDF) 1184.45kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dawid Jarecki - Kierownik Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-10-19 15:02
 • e3.pdf (PDF) 816.32kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dawid Jarecki - Kierownik Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-10-19 15:02
 • e4.pdf (PDF) 456.4kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dawid Jarecki - Kierownik Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-10-19 15:02
 • e5.pdf (PDF) 216.09kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dawid Jarecki - Kierownik Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-10-19 15:02
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dawid Jarecki - Kierownik Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-10-19 15:02
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dawid Jarecki - Kierownik Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-10-19 15:02
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dawid Jarecki - Kierownik Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-10-19 15:02
 • Metryka

  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-10-19 15:03
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dawid Jarecki-Kierownik Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-10-26 15:27

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Błażejewska
  data publikacji: 2020-10-19 14:59

DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Marta Jaworska
  data wytworzenia: 2020-09-04
 • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  data publikacji: 2020-09-04 14:21
 • zmodyfikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-04 14:26

"Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
 • opublikował: Agnieszka Błażejewska
  data publikacji: 2020-08-12 15:09

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama”.

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Błażejewska
  data publikacji: 2020-07-31 12:54

Burmistrz miasta Golubia-Dobrzynia ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ul. Sokołowska

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2020-07-03
  • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
   data publikacji: 2020-07-03 10:51

Metryka

 • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  data publikacji: 2020-07-03 10:50

Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy ul.Katarzyńskiej 6,8 w Golubiu-Dobrzyniu

Metryka

 • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  data publikacji: 2020-06-25 14:03

Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. 17 Stycznia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
  data wytworzenia: 2020-06-23
 • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  data publikacji: 2020-06-23 15:17

Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Rynek 4

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
  data wytworzenia: 2020-06-23
 • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  data publikacji: 2020-06-23 15:16
 • zmodyfikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-23 15:16

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych na osiedlu PANORAMA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
  data wytworzenia: 2020-06-23
 • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  data publikacji: 2020-06-23 15:13

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym wraz z udziałem w częściach wspólnych i ułamkową częścią gruntu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2020-06-22
  • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
   data publikacji: 2020-06-22 15:15

Metryka

 • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  data publikacji: 2020-06-22 15:14

Burmistrz miasta Golubia-Dobrzynia ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2020-06-22
  • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
   data publikacji: 2020-06-22 15:34

Zapytanie ofertowego na zakup wraz z dostawą środków czystości do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Szkoły Anna Górzyńska
 • opublikował: Agnieszka Błażejewska
  data publikacji: 2020-06-04 09:49
 • zmodyfikował: Agnieszka Błażejewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-04 09:52

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą artykułów biurowych do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Szkoły Honorata Jarzębowska
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-05-26 15:02
  • zmodyfikował: Agnieszka Błażejewska
   ostatnia modyfikacja: 2020-10-16 12:09
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Szkoły Honorata Jarzębowska
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-05-26 15:02

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Błażejewska
  data publikacji: 2020-05-26 15:00

II ZAPYTANIE OFERTOWE na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Golub – Dobrzyń w 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Marta Jaworska
  data wytworzenia: 2020-05-19
 • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  data publikacji: 2020-05-19 11:58
 • zmodyfikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-19 12:03

Zapytania ofertowego na zakup węgla i miału węglowego wraz z dowozem do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu.

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Błażejewska
  data publikacji: 2020-05-18 12:45

ZAPYTANIE OFERTOWE na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Golub – Dobrzyń w 2020r

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Marta Jaworska
 • opublikował: Agnieszka Błażejewska
  data publikacji: 2020-05-07 15:02
 • zmodyfikował: Agnieszka Błażejewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-07 15:06

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa ulicy Sosnowej i Kalinowej”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Marta Jaworska
 • opublikował: Agnieszka Błażejewska
  data publikacji: 2020-04-24 21:27
 • zmodyfikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-11 09:28

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym wraz z udziałem w częściach wspólnych i ułamkową częścią gruntu

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2020-03-11
  • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
   data publikacji: 2020-03-11 12:46
  • zmodyfikował: Agnieszka Błażejewska
   ostatnia modyfikacja: 2020-10-16 12:20
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2020-04-02
  • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
   data publikacji: 2020-04-02 14:32
  • zmodyfikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
   ostatnia modyfikacja: 2020-04-03 12:02

Metryka

 • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  data publikacji: 2020-03-11 12:42
 • zmodyfikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-11 12:48

ZAPYTANIE OFERTOWE na „Wycena nieruchomości”

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2020-03-03
  • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
   data publikacji: 2020-03-03 15:14
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2020-03-03
  • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
   data publikacji: 2020-03-03 15:13
 • Metryka

  • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
   data publikacji: 2020-02-19 15:30
 • Metryka

  • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
   data publikacji: 2020-02-19 15:30
 • Metryka

  • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
   data publikacji: 2020-02-19 15:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  data publikacji: 2020-02-19 15:27

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą: "Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Golubia-Dobrzynia"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Gołębiewska
  data wytworzenia: 2020-01-23
 • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  data publikacji: 2020-01-24 10:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5372
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-01-18 09:34