Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Agnieszka Boruszkowska
  • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
    data publikacji: 2023-10-09 14:13

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA Z DNIA 29.08.2023

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia zamieszcza do publicznej wiadomości ofertę Stowarzyszenia Dobry Przekaz.

Rodzaj zadania publicznego w zakresie: porządek i bezpieczeństwo publiczne (bezpieczeństwo w ruchu drogowym).

Tytuł zadania publicznego:

Organizacja zlotu samochodowego Royal Stance

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy:

Stowarzyszenie Dobry Przekaz

Termin realizacji zadania:

16.09.2023 r.

Wysokość dofinansowania zadania publicznego:

3000 zł (słownie trzy tysiące złotych 00/100)

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczącej oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do inspektor Agnieszki Boruszkowskiej - pracownika Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia – tel. 56 683 54 11 wew. 38,
e-mail: aboruszkowska@golub-dobrzyn.pl w terminie do 5 września 2023 roku.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Agnieszka Boruszkowska
  • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
    data publikacji: 2023-08-29 11:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 690
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-09 14:15