Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.pl

Treść strony

Informacja o rozpoczęciu pracy przez obwodowe komisje wyborcze w m. Golub-Dobrzyń

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2020-07-10
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-07-10 16:21

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych w m. Golub-Dobrzyń

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2020-07-10
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-07-10 16:20

Zmiana składu obwodowej komisji nr 6 w Golubiu-Dobrzyniu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-07-07 07:49
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2020-10-16 11:39

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-07-07 07:49

Pełnomocnictwo do głosowania

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2020-07-03
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-07-03 11:28
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-03 11:30

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-07-03 11:27

Obwieszczenie PKW o kandydatach na Prezydenta RP w ponownym głosowaniu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-06-30 11:06

Przyjmowanie nowych zgłoszeń głosowanie korespondencyjne PONOWNE GŁOSOWANIE

W mieście Golubiu-Dobrzyniu nowe zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego będzie można zgłosić wyłącznie do jutra 30 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Plac 1000-lecia 25.

Komórka Organizacyjna odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń - Wydział Organizacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców.

Zgłoszenia można złożyć w sposób tradycyjny na formularzu papierowym lub za pomocą ePuap.

Dotychczasowe zgłoszenia zachowują swoją aktualność w ponownym głosowaniu.

W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
  data wytworzenia: 2020-06-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-06-29 13:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-30 13:45

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-06-29 13:22

Zmiany w obwodowych komisjach wyborczych

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-06-28 09:36
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2020-10-16 11:45

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-06-28 09:36

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-06-26 18:45

Aktualne składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-06-26 18:36

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
  data wytworzenia: 2020-06-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-06-26 18:32

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-06-26 18:28

zmiany członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-06-25 10:13
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2020-10-16 11:47

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-06-25 10:12

Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-06-22 19:38

Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-06-22 18:49

zmiany członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-06-19 13:37
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2020-10-16 11:52

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-06-19 13:36

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-06-19 13:32

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-06-17 07:15

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-06-17 07:14

POSTANOWIENIE NR 32/2020 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Komisje obwodowe w mieście Golub-Dobrzyń są na stronach 58-65 postanowienia Komisarza Wyborczego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-06-16 09:15

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-06-16 09:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-16 09:27

Informacja o dodatkowych zgłoszeniach do obwodowych komisji wyborczych oraz o losowaniach

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-06-12 17:22

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 czerwca 2020 roku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-06-10 15:00

POSTANOWIENIE NR 27/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU I z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Golub-Dobrzyń w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-06-10 11:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-10 11:24

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-06-09 12:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-09 12:29

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2020-06-09
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-06-09 12:06
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2020-06-09
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-06-09 12:06

Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 08 czerwca 2020 r.w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Miasto Golub-Dobrzyń miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-06-09 11:25

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-06-09 11:24

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-06-08 20:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-08 20:20

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miasto Golub-Dobrzyń

Do dnia 12 czerwca 2020 r. do godz. 14.00

Kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia i może zostać zgłoszony do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje.

Wyborca, który chce zaangażować się w pracę obwodowej komisji wyborczej powinien zgłosić się do właściwego komitetu wyborczego.

Wyborcy mogą również samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury. W takim przypadku kandydat może zostać powołany w skład komisji tylko w przypadku jej uzupełniania.
 

Zgłoszenia kandydatów od pełnomocników komitetów wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) oraz osób samodzielnie zgłaszających swoje kandydatury przyjmuje urzędnik wyborczy za pośrednictwem urzędu go obsługującego. Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia – Kierownik Wydziału Organizacyjnego Przemysław Kuczkowski, ul. Plac 1000 -lecia 25, pokój 7.

Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 12 czerwca 2020 r. (godz. 14.00).

W załączeniu formularze zgłoszeniowe.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-06-08 20:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-08 20:21

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-06-08 20:08

Postanowienie nr 18/2020 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-04-20 17:02

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-04-17 12:24

Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 14 kwietnia 2020 r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-04-14 15:42

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-04-14 15:41

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-04-10 16:18

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, szczegóły o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych znajdują się w załączniku do niniejszej informacji w pkt od 1 do 2.

Więcej informacji o sposobie przyjmowania zgłoszeń w czasie, gdy Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia jest zamknięty można uzyskać pod numerem telefonu 56 683 54 11-12 wew. 33, lub pisząc na adres mailowy: pkuczkowski@golub-dobrzyn.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
  data wytworzenia: 2020-03-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-03-26 21:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-26 21:59
 • ZPOW-571-32-20 ws

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2020-03-26
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-03-26 21:56
 • ZPOW-571-32-20 ws1

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2020-03-26
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-03-26 21:56

WZÓR Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Miasto Golub-Dobrzyń przeznaczonych na miejsc bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2020-02-28
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-03-02 16:10
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2020-03-02 16:11

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-03-03 14:44

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21904
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-16 11:52