Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.pl

Treść strony

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

                                                                              Golub-Dobrzyń, dnia 03.09.2020 r.

 

                                                                                     Ogłoszenie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia zamieszcza do publicznej wiadomości ofertę Stowarzyszenia „Przywrócić pamięć”.

Rodzaj zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr, kultury i dziedzictwa narodowego.

Tytuł zadania publicznego:

Organizacja konferencji naukowej poświęconej represjom i deportacjom Polaków w latach 1939-1945

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy:

Stowarzyszenie „Przywrócić pamięć”

Termin realizacji zadania:

14.09.2020 r. - 30.09.2020 r.

Wysokość dofinansowania zadania publicznego:

2300 zł (słownie dwa tysiące trzysta złotych 00/100)

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczącej oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Moniki Tryniszewskiej -Skarżyńskiej -pracownika Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia – tel. 56 683 54 11 wew. 38,
e-mail: mskarzynska@golub-dobrzyn.pl  w terminie do 10 września 2020 roku.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-09-03 15:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-09-03 15:53

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

                                                                                           Golub-Dobrzyń, dnia 08.01.2020 r.

 

Ogłoszenie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r. poz. 688 ze zm.), Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia zamieszcza do publicznej wiadomości ofertę KS Piłkarz Golub-Dobrzyń.

Rodzaj zadania publicznego: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Tytuł zadania publicznego: Cykl turniejów PIŁKARZ CUP 2020

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy:

KS Piłkarz Golub-Dobrzyń

Termin realizacji zadania: 19.01.2020 r. - 23.02.2020 r.

Wysokość dofinansowania zadania publicznego: 2500 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r. poz. 688 ze zm.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczącej oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Pani Moniki Tryniszewskiej -Skarżyńskiej - pracownika Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia – tel. 56 683 54 11 wew. 38, e-mail: mskarzynska@golub-dobrzyn.pl w terminie do 15 stycznia 2020 roku.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-01-08 20:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 20:57

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-01-08 20:56

Informacja brak uwag do złożonej oferty

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Monika Tryniszewska-Skarżyńska
   data wytworzenia: 2020-02-05
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-02-11 15:31

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-02-11 15:30

Informacja o celowości realizacji zadania publicznego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-02-11 15:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11055
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-16 12:39