Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.pl

Treść strony

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

 

Golub-Dobrzyń, dnia 3.08.2021 r.

 

Ogłoszenie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia zamieszcza do publicznej wiadomości ofertę Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „RETRO-TRAKTOR”.

Rodzaj zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr, kultury i dziedzictwa narodowego.

Tytuł zadania publicznego:

Wydanie II części książki „Ocalić od zapomnienia”

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy:

Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „RETRO-TRAKTOR”

Termin realizacji zadania:

15.06.2021 r. – 15.09.2021 r.

Wysokość dofinansowania zadania publicznego:

2000 zł (słownie dwa tysiące złotych 00/100)

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczącej oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Agnieszki Boruszkowskiej -pracownika Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia – tel. 56 683 54 11 wew. 38,
e-mail: aboruszkowska@golub-dobrzyn.pl w terminie do 10 sierpnia 2021 roku.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Agnieszka Boruszkowska
  • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
    data publikacji: 2021-08-03 16:17

Metryka

  • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
    data publikacji: 2021-08-03 16:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 227
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-08-13 09:23