Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 91/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za utratę własności działki

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-09-22 16:53

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Błażejewska
  data publikacji: 2020-09-22 16:52

Zarządzenie Nr 89/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 14.09. 2020 r. w sprawie : określenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych i opłat za 1 godzinę wynajmowanych pomieszczeń na podstawie umów, stanowiących własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor WGK Kinga Kaptajn
   data wytworzenia: 2020-09-14
  • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
   data publikacji: 2020-09-14 15:58

Zarządzenie Nr 88/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 11 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenie przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2020-09-11
  • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
   data publikacji: 2020-09-17 15:35

Zarządzenie nr 82/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia terminu, miejsca oraz wzoru karty do głosowania w ramach przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Golub-Dobrzyń na rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 80/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Kozłowska
   data wytworzenia: 2020-08-27
  • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
   data publikacji: 2020-08-27 14:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Kozłowska
  data wytworzenia: 2020-08-27
 • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  data publikacji: 2020-08-27 14:09

Zarządzenie nr 78/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Golub- Dobrzyń na rok 2021

Zarządzenie Nr 69/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 lipca 2020 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-07-30 15:14

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Błażejewska
  data publikacji: 2020-07-30 15:13

Zarządzenie Nr 67/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-07-30 15:13

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Błażejewska
  data publikacji: 2020-07-30 15:12

Zarządzenie Nr 66/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Błażejewska
  data publikacji: 2020-07-30 15:11

Zarządzenie Nr 65/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia z dnia 21 lipca 2020 r. sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-07-30 15:10

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Błażejewska
  data publikacji: 2020-07-30 15:10

Zarządzenie nr 63_2020 z 15.07.2020-1

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Błażejewska
  data publikacji: 2020-07-20 14:23

Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 maja 2020 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2020-05-29 08:11

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Błażejewska
  data publikacji: 2020-05-29 08:09

Zarządzenie nr 36/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Zarządzenie nr 11/2020 Burmistrza Miasta Golubia- Dobrzynia z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie określenia trybu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  data wytworzenia: 2020-05-13
 • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  data publikacji: 2020-05-15 12:45
 • zmodyfikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-15 12:47

Zarządzenie nr 28/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 5/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert, związanych z realizacją zadań Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2020 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

ZARZĄDZENIE NR 22/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 20.03.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, zasad, kryteriów i trybu wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działalności pożytku publicznego, ubiegające się o dotację z budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń oraz określenia przez Komisję propozycji kwot dotacji dla wyłonionych w drodze konkursu nr 1/2020 oferentów, którzy realizować będą zadania własne Gminy w zakresie kultury fizycznej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Agnieszka Błażejewska
   data wytworzenia: 2020-03-20
  • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
   data publikacji: 2020-04-03 10:02
  • zmodyfikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
   ostatnia modyfikacja: 2020-04-03 10:23

ZARZĄDZENIE NR 21/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 20.03.2020 w sprawie powołania komisji konkursowej, zasad, kryteriów i trybu wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działalności pożytku publicznego, ubiegające się o dotację z budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń oraz określenia przez Komisję propozycji kwot dotacji dla wyłonionych w drodze konkursu nr 2/2020 oferentów, którzy realizować będą zadania własne Gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Agnieszka Błażejewska
   data wytworzenia: 2020-03-20
  • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
   data publikacji: 2020-04-03 09:56
  • zmodyfikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
   ostatnia modyfikacja: 2020-04-03 10:32

Metryka

 • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  data publikacji: 2020-04-03 09:53

Zarządzenie 20/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie szczególnych form udzielenia pomocy dla mieszkańców Gminy Miasta Golub-Dobrzyń

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Błażejewska
  data publikacji: 2020-03-20 11:13

ZARZĄDZENIE NR 17/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 12.03.2020 w sprawie zmiany „Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w 2020 r."

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 06.02.2020 w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w 2020r."

Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń dotacji w formie trybu małych zleceń tj. z pominięciem procedury konkursu

Zarządzenie nr 5/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert, związanych z realizacją zadań Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2020 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie nr 3/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 2/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zarządzenie nr 1/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok

Zarządzenie numer 11/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 21 lutego 2020 r.

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Błażejewska
  data publikacji: 2020-02-21 13:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1864
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-22 16:53