Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 3/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z 4 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie możliwości uregulowania zadłużenia z tytułu opłat za korzystanie z lokali komunalnych i socjalnych będących w zasobach Gminy Miasto Golub-Dobrzyń dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. i

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Kinga Kaptajn
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2021-01-12 16:27

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-01-12 16:26

Zarządzenie nr 121/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 09.12.2020 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Kinga Kaptajn
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-12-10 11:18

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-12-10 11:17

Zarządzenie nr 119/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 04 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawione grunty mienia komunalnego na terenie miasta Golubia-Dobrzynia na 2021 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-12-07 16:14

Zarządzenie Nr 111/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10.11.2020 r. w sprawie powołania komisji ds. likwidacji „Placu zabaw przy ul. Browarowej”, „Placu zabaw przy ul. ks Twardowskiego” oraz „Boiska sportowego przy Czarnej Drodze” w miejscowości Golub-Dobrzyń

Zarządzenie Nr 110/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 04 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za utratę własności działki

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2020-11-04
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-11-04 15:14
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2020-11-04 15:16

Zarządzenie Nr 109/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 03 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Emilia Wiśniewska
   data wytworzenia: 2020-11-03
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-11-10 10:14

Zarządzenie Nr 107/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 października 2020r. zmieniające zarządzenie nr 118/2011 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Golubiu-Dobrzyniu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Ilona Pytel
   data wytworzenia: 2020-10-29
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-11-10 10:12

Zarządzenie Nr 106/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 października 2020r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Sekretarza Miasta w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Aleksandra Betker
   data wytworzenia: 2020-10-28
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-11-10 10:10

Zarządzenie Nr 105/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 października 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Małecka
   data wytworzenia: 2020-10-27
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-11-10 10:08

Zarządzenie nr 104/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 21 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku”

Zarządzenie Nr 103/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 12.10.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Miejskiej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Czarnecka
   data wytworzenia: 2020-10-12
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 10:23

Zarządzenie Nr 102/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 12 października 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2020-10-12
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 10:21

Zarządzenie Nr 101/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2020-10-06
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 10:09

Zarządzenie 100/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 05 października 2020r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-od biorczej w Miejskim Zespole Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Nowak
   data wytworzenia: 2020-10-05
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 10:06

Zarządzenie Nr 99/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 września 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2020-09-30
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 10:05

Zarządzenie nr 98/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30.09.2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 78/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2021

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-10-08 09:36

Zarządzenie Nr 96/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Marta Duszyńska
   data wytworzenia: 2020-09-28
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 10:02

ZARZĄDZENIE NR 94/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2020-09-22
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 10:01

ZARZĄDZENIE NR 93/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto GolubDobrzyń

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2020-09-22
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 10:00

Zarządzenie Nr 92 /2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 września 2020 r

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2020-09-17
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 09:59

Zarządzenie Nr 91/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za utratę własności działki

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-09-22 16:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-09-22 16:52

Zarządzenie Nr 90/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 września 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Małecka
   data wytworzenia: 2020-09-15
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 09:57

Zarządzenie Nr 89/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 14.09. 2020 r. w sprawie : określenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych i opłat za 1 godzinę wynajmowanych pomieszczeń na podstawie umów, stanowiących własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor WGK Kinga Kaptajn
   data wytworzenia: 2020-09-14
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-09-14 15:58

Zarządzenie Nr 88/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 11 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenie przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2020-09-11
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-09-17 15:35

ZARZĄDZENIE NR 87/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 4 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2020-09-04
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 09:55

Zarządzenie Nr 86/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 września 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2020-09-02
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 09:53

Zarządzenie Nr 85/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 01 września 2020r. w sprawie zwolnienia z obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Orłowska
   data wytworzenia: 2020-09-01
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 09:52

Zarządzenie Nr 84/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 01 września 2020r. w sprawie zwolnienia z obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Orłowska
   data wytworzenia: 2020-09-01
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 09:48

Zarządzenie Nr 83/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 01 września 2020r. w sprawie zwolnienia z obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Orłowska
   data wytworzenia: 2020-09-01
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 09:46

Zarządzenie nr 82/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia terminu, miejsca oraz wzoru karty do głosowania w ramach przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Golub-Dobrzyń na rok 2021

Zarządzenie Nr 81/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 sierpnia 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2020-08-28
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 09:45

ZARZĄDZENIE NR 80/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Kozłowska
   data wytworzenia: 2020-08-27
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-08-27 14:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Kozłowska
  data wytworzenia: 2020-08-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-08-27 14:09

ZARZĄDZENIE NR 79/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za I półrocze 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2020-08-26
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 09:43

Zarządzenie nr 78/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Golub- Dobrzyń na rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 77/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych z dnia 25 sierpnia 2020 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2020-08-25
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 09:42

Zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 14 sierpnia 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 75/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto GolubDobrzyó

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2020-08-07
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 09:38

Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 5 sierpnia 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2020-08-05
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 09:36

Zarządzenie nr 73/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 05 sierpnia 2020r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Orłowska
   data wytworzenia: 2020-08-05
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 09:35

Zarządzenie nr 72/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 05 sierpnia 2020r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Orłowska
   data wytworzenia: 2020-08-05
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 09:34

Zarządzenie nr 71/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 05 sierpnia 2020r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Orłowska
   data wytworzenia: 2020-08-05
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 09:32

ZARZĄDZENIE NR 70/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2020-07-31
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 09:30

Zarządzenie Nr 69/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 lipca 2020 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-07-30 15:14

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-07-30 15:13

Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 lipca 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2020-07-27
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 09:28

Zarządzenie Nr 67/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-07-30 15:13

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-07-30 15:12

Zarządzenie Nr 66/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-07-30 15:11

Zarządzenie Nr 65/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia z dnia 21 lipca 2020 r. sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-07-30 15:10

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-07-30 15:10

Zarządzenie Nr 64/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia17 lipca 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 sprawie budżetu z dnia 17 grudnia 2019 roku w na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2020-07-17
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 13:20

Zarządzenie nr 63_2020 z 15.07.2020-1

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-07-20 14:23

Zarządzenie Nr 62/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2020-07-15
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 13:19

Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 lipca 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2020-07-10
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 13:18

Zarządzenie Nr 60/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 lipca 2020r. zmieniające zarządzenie nr 118/2011 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście GolubiuDobrzyniu.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Ilona Pytel
   data wytworzenia: 2020-07-08
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 13:17

Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 6 lipca 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2020-07-06
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 09:26

Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia3 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2020-07-03
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 13:14

Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Aleksandra Betker
   data wytworzenia: 2020-06-29
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 13:12

Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 czerwca 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2020-06-26
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 12:57

ZARZĄDZENIE NR 55/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2020-06-24
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 12:56

Zarządzenie nr 54/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24.06.2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie możliwości uregulowania zadłużenia z tytułu opłat za korzystanie z lokali komunalnych i socjalnych będących w zasobach Gminy Miasto Golub-Dobrzyń dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor WGK Kinga Kaptajn
   data wytworzenia: 2020-06-24
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 12:54

Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 czerwca 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia sprawie budżetu Nr XXI1/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2020-06-22
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 12:52

Zarządzenie NF 52/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 czerwca 2029 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2020-06-10
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 12:51

Zarządzenie Nr 51/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2020-06-10
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 12:47

Zarządzenie Nr 50/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 czerwca 2020r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia za 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2020-06-09
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 12:44

Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Miasto Golub-Dobrzyń miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2020-06-08
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 12:41

Zarządzenie Nr 48/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 08 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Golubiu-Dobrzyniu dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. na terenie Gminy Miasto GolubDobrzyń

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: podinspektor Joanna Zakrzewska
   data wytworzenia: 2020-06-08
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 09:23

Zarządzenie nr 47/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 czerwca 2020 r. BURMISTRZ MIASTA Golubia-Dobrzynia woj.kujawsko-pomorskie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2020 na realizację zadania własnego Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Monika Tryniszewska-Skarżyńska
   data wytworzenia: 2020-06-08
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 12:38

Zarządzenie nr 46/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2020 na realizację zadania własnego Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Monika Tryniszewska-Skarżyńska
   data wytworzenia: 2020-06-08
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 12:37

Zarządzenie Nr 45/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 maja 2020r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu za rok 2019

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2020-05-29
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 12:35

Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu za rok 2019

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2020-05-29
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 12:33

Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 maja 2020 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-05-29 08:11

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-05-29 08:09

ZARZĄDZENIE Nr 42/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Mirowski
   data wytworzenia: 2020-05-28
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 12:31

Zar ządzenie Nr 41/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 maja 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2020-05-28
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 12:30

Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2020-05-27
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 12:28

ZARZĄDZENIE NR 39/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2020-05-26
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 12:26

Zarządzenie Nr 38/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 14 maja 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2020-05-14
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 12:25

ZARZĄDZENIE nr 37/2020 s 15-obrzynia Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 13 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Gołubia-Dobrzynia oraz na wolne stanowiska: kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, na które przepisy szczególne nie przewidują odrębnego trybu zatrudnienia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Aleksandra Betker
   data wytworzenia: 2020-05-13
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 12:23

Zarządzenie nr 36/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Zarządzenie nr 11/2020 Burmistrza Miasta Golubia- Dobrzynia z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie określenia trybu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  data wytworzenia: 2020-05-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-05-15 12:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-15 12:47

Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 06 maja 2020 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2020-05-06
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 12:21

Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 kwietnia 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia sprawie budżetu Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2020-04-27
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 12:19

Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 kwietnia 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2020-04-22
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 12:18

ZARZĄDZENIE NR 31/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie ogólnej procedury postępowania w przypadku podejrzenia możliwości zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2020-04-20
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-28 09:20

Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pu. Zdalna Szkoła — wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2020-04-20
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 12:16

Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 14 kwietnia 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2020-04-14
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 12:14

Zarządzenie nr 28/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 5/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert, związanych z realizacją zadań Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2020 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 kwietnia 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 sprawie budżetu z dnia 17 grudnia 2019 roku w na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2020-04-02
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 12:12

Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 marca 2020r. W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za 2019 rok wraz informacją o stanie mienia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2020-03-31
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 12:11

Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2020-03-27
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 12:09

Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2020-03-27
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 12:06

ZARZĄDZENIE NR 23/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 27.03.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2020-03-27
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 12:05

ZARZĄDZENIE NR 22/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 20.03.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, zasad, kryteriów i trybu wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działalności pożytku publicznego, ubiegające się o dotację z budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń oraz określenia przez Komisję propozycji kwot dotacji dla wyłonionych w drodze konkursu nr 1/2020 oferentów, którzy realizować będą zadania własne Gminy w zakresie kultury fizycznej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Agnieszka Błażejewska
   data wytworzenia: 2020-03-20
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-04-03 10:02
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2020-04-03 10:23

ZARZĄDZENIE NR 21/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 20.03.2020 w sprawie powołania komisji konkursowej, zasad, kryteriów i trybu wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działalności pożytku publicznego, ubiegające się o dotację z budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń oraz określenia przez Komisję propozycji kwot dotacji dla wyłonionych w drodze konkursu nr 2/2020 oferentów, którzy realizować będą zadania własne Gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Agnieszka Błażejewska
   data wytworzenia: 2020-03-20
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-04-03 09:56
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2020-04-03 10:32

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-04-03 09:53

Zarządzenie 20/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie szczególnych form udzielenia pomocy dla mieszkańców Gminy Miasta Golub-Dobrzyń

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-03-20 11:13

ZARZĄDZENIE nr 19/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 marca 2029 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Aleksandra Betker
   data wytworzenia: 2020-03-16
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 12:01

Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 12 marca 2020r: zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2020-03-12
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 11:03

ZARZĄDZENIE NR 17/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 12.03.2020 w sprawie zmiany „Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w 2020 r."

ZARZĄDZENIE NR 15/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 9 marca 2020 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2020-03-09
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 11:00

ZARZĄDZENIE NR 14/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2020-03-09
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 10:57

Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 6 marca 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2020-03-06
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 10:54

Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Miasto Golub-Dobrzyń miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i płakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Kierownika W.O. Przemysław Kuczkowski
   data wytworzenia: 2020-02-28
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 10:52

Zarządzenie numer 11/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 21 lutego 2020 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-02-21 13:46

Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 lutego 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2020-02-19
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 10:50

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 06.02.2020 w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w 2020r."

Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń dotacji w formie trybu małych zleceń tj. z pominięciem procedury konkursu

Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Miasta Golub-Dobrzynia z dnia 04 lutego 2020 r. W sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2020-02-04
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 10:47

Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 04 lutego2020 r. w sprawie ustalenia zasad użyczania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń bądź będących w posiadaniu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń oraz ustalenia instrukcji trybu przeprowadzania postępowania przy użyczaniu tych nieruchomości.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2020-02-04
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 10:45

Zarządzenie nr 5/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert, związanych z realizacją zadań Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2020 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 stycznia 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
   data wytworzenia: 2020-01-29
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-10-27 10:36

Zarządzenie nr 3/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 2/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zarządzenie nr 1/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok

Zarzadzenie_nr_128_2020_Burmistrza_Miasta_Golubia-Dobrzynia_z_dnia_16.12.2020_r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-12-22 15:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17363
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-12 16:27