Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 120/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 202 1 r. w sprawie: ustalenia czasu pracy w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia w okresie 03.01.2022 r.-07.01.2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Aleksandra Betker
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2021-12-28 16:56

Zarządzenie nr 93/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22.10.2021. r w sprawie określenia stawki bazowej czynszu w lokalach mieszkalnych, lokalach będących przedmiotem najmu socjalnego i pomieszczeniach tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Dworecka
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2021-10-29 10:28

ZARZĄDZENIE NR 92 /2021 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 22 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do harmonogramu terminu, miejsca oraz wzoru karty do głosowania w ramach przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Golub-Dobrzyń na rok 2022

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-10-22 14:18

Zarządzenie nr 91/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 21 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku”

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-10-21 16:01

ZARZĄDZENIE NR 85/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 21 września 2021 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za utratę własności działki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2021-10-04 14:27

Zarządzenie nr 82-2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 08 września 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu terminu, miejsca oraz wzoru karty do głosowania w ramach przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Golub-Dobrzyń na rok 2022

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-09-08 13:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-08 13:23

Zarzadzenie numer 81-2021 Burmistrza Miasta Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-09-07 14:10

Zarządzenie nr 80-2021 z dnia 3 września 2021 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-09-03 13:41

zarządzenie Nr 79-2021 z dnia 3 września 2021 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-09-03 13:40

Zarządzenie Nr 78-2021 z dnia 3 września 2021 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-09-03 13:39

Zarządzenie Nr 77/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30.08.2021 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - II etap"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-08-31 17:28

ZARZĄDZENIE NR 58/2021 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 01.07.2021 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w 2021r.”

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-07-01 14:51

Zarządzenia NR 57/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia punktu konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych na terenie Gminy Miasta Golub-Dobrzyń

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Agnieszka Błażejewska
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2021-06-30 13:58

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-06-30 13:51

Zarządzenie nr 56/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2021-06-30 09:31

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-06-30 09:30

Zarządzenie nr 55/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-06-24 13:23

Zarządzenie Nr 43/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31.05.2021 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru zadania dotyczącego rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w ramach zadań: „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” oraz „Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta”.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-06-02 13:41

Zarządzenie Nr 41/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych za rok 2020 dotyczących wykonania budżetu miasta Golubia-Dobrzynia, wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
  data wytworzenia: 2021-05-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-05-31 16:02

Zarządzenie Nr 37/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2021-05-27 15:20

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-05-27 15:20

Zarządzenie Nr 36/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2021-05-27 15:19

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-05-27 15:19

Zarządzenie nr 34/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie określenia niektórych zasad wydzierżawiania gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2021-05-13 08:13

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-05-13 08:12

Zarządzenie nr 24/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2021 na realizację zadania własnego Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  data wytworzenia: 2021-03-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-26 13:00

Zarządzenie nr 23/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2021 na realizację zadania własnego Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Agnieszka Błażejewska
  data wytworzenia: 2021-03-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-26 12:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-26 12:50

Zarządzenie nr 22/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej, zasad, kryteriów i trybu wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działalności pożytku publicznego, ubiegające się o dotację z budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń oraz określenia przez Komisję propozycji kwot dotacji dla wyłonionych w drodze konkursu nr 2/2021 oferentów, którzy realizować będą zadania własne Gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie nr 21/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej, zasad, kryteriów i trybu wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działalności pożytku publicznego, ubiegające się o dotację z budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń oraz określenia przez Komisję propozycji kwot dotacji dla wyłonionych w drodze konkursu nr 1/2021 oferentów, którzy realizować będą zadania własne Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie nr 20/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za utratę własności działki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
  data wytworzenia: 2021-03-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-16 16:58

Zarządzenie nr 18/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2021-03-05
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2021-03-05 14:24

Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 01.03.2021 r. w sprawie: powołania komisji do końcowego odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego”

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Kozłowska
   data wytworzenia: 2021-03-02
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2021-03-02 14:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Kozłowska
  data wytworzenia: 2021-03-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-02 14:33

Zarządzenie 16/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Przemysław Kuczkowski
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2021-03-02 15:56

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-02 15:55

ZARZĄDZENIE NR 13/2021 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2021-02-22
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2021-02-24 14:57

Zarządzenie nr 11/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15.02.2021 r. zmieniające zarządzenie nr 3/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie możliwości uregulowania zadłużenia z tytułu opłat za korzystanie z lokali komunalnych i socjalnych będących w zasobach Gminy Miasto Golub-Dobrzyń dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor WGK Kinga Kaptajn
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2021-02-16 08:14

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-16 08:14

ZARZĄDZENIE NR 9/2021 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2021-02-15
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2021-02-24 14:54

ZARZĄDZENIE NR 8/2021 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
  data wytworzenia: 2021-02-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 14:52

Zarządzenie nr 6/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert, związanych z realizacją zadań Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2021 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  data wytworzenia: 2021-02-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-23 16:34

Zarządzenie nr 134/2018 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Przemysław Kuczkowski
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2021-08-19 09:12

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-08-19 09:11

Zarządzenie nr 2/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 stycznia 2021r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych”.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-01-11 12:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6250
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-28 16:57