Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 24/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2021 na realizację zadania własnego Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  data wytworzenia: 2021-03-26
 • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  data publikacji: 2021-03-26 13:00

Zarządzenie nr 23/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2021 na realizację zadania własnego Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Agnieszka Błażejewska
  data wytworzenia: 2021-03-26
 • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  data publikacji: 2021-03-26 12:47
 • zmodyfikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-26 12:50

Zarządzenie nr 22/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej, zasad, kryteriów i trybu wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działalności pożytku publicznego, ubiegające się o dotację z budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń oraz określenia przez Komisję propozycji kwot dotacji dla wyłonionych w drodze konkursu nr 2/2021 oferentów, którzy realizować będą zadania własne Gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie nr 21/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej, zasad, kryteriów i trybu wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działalności pożytku publicznego, ubiegające się o dotację z budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń oraz określenia przez Komisję propozycji kwot dotacji dla wyłonionych w drodze konkursu nr 1/2021 oferentów, którzy realizować będą zadania własne Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie nr 20/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za utratę własności działki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
  data wytworzenia: 2021-03-16
 • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  data publikacji: 2021-03-16 16:58

Zarządzenie nr 18/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2021-03-05
  • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
   data publikacji: 2021-03-05 14:24

Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 01.03.2021 r. w sprawie: powołania komisji do końcowego odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego”

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Kozłowska
   data wytworzenia: 2021-03-02
  • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
   data publikacji: 2021-03-02 14:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Kozłowska
  data wytworzenia: 2021-03-02
 • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  data publikacji: 2021-03-02 14:33

Zarządzenie 16/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Przemysław Kuczkowski
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2021-03-02 15:56

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Błażejewska
  data publikacji: 2021-03-02 15:55

ZARZĄDZENIE NR 13/2021 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2021-02-22
  • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
   data publikacji: 2021-02-24 14:57

Zarządzenie nr 11/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15.02.2021 r. zmieniające zarządzenie nr 3/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie możliwości uregulowania zadłużenia z tytułu opłat za korzystanie z lokali komunalnych i socjalnych będących w zasobach Gminy Miasto Golub-Dobrzyń dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor WGK Kinga Kaptajn
  • opublikował: Agnieszka Błażejewska
   data publikacji: 2021-02-16 08:14

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Błażejewska
  data publikacji: 2021-02-16 08:14

ZARZĄDZENIE NR 9/2021 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
   data wytworzenia: 2021-02-15
  • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
   data publikacji: 2021-02-24 14:54

ZARZĄDZENIE NR 8/2021 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • Metryka

  • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
   data publikacji: 2021-02-24 14:52

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
  data wytworzenia: 2021-02-15
 • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  data publikacji: 2021-02-24 14:52

Zarządzenie nr 6/2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert, związanych z realizacją zadań Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2021 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  data wytworzenia: 2021-02-01
 • opublikował: Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  data publikacji: 2021-03-23 16:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 743
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-03-26 13:01