Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.pl

Treść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń dotyczące przedsięwzięcia polegającego na "Budowie obwodnicy Miasta Golubia-Dobrzynia" z dnia 22.04.2024 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz
 • opublikował: Redaktor Daria Jachowska
  data publikacji: 2024-04-23 16:37

Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Golubia – Dobrzynia na lata 2017-2031”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zastępca Kierownika WI Marta Jaworska
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2024-04-18 09:19

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2024 r. o wdaniu decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 Grochowalsk-Grudziądz-Warlubie oraz Budowa linii kolejowej na odc. Grudziądz-Gdańsk"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Marta Duszyńska
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2024-03-07 14:19
 • zmodyfikował: Agnieszka Boruszkowska
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-07 14:21

Zawiadomienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o zebraniu materiału dowodowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Marta Duszyńska
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2024-01-24 13:12

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Roman Mirowski
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2024-01-09 10:08

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.11.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla dokumentacji geologicznej - Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 Grochowalsk-Grudziądz-Warlubie oraz Budowa linii kolejowej na odc. Grudziądz-Gdańsk

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskgo
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2023-11-27 15:10
 • zmodyfikował: Agnieszka Boruszkowska
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-27 15:12

Informacja dotycząca zmieniających się cen za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezes Zarządu MZWiK Sp. z o.o. Piotr Sipak
 • opublikował: Redaktor Daria Jachowska
  data publikacji: 2023-11-06 09:42

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Golub-Dobrzyń dotyczące przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Miasta Golubia-Dobrzynia" z dnia 10.10.2023 r.

 • Metryka

  • opublikował: Redaktor Daria Jachowska
   data publikacji: 2023-10-11 14:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz
 • opublikował: Redaktor Daria Jachowska
  data publikacji: 2023-10-11 14:07
 • zmodyfikował: Redaktor Daria Jachowska
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-11 14:08

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń dotyczące przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia" z dnia 19.09.2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2023-09-21 11:21

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn.: "Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Kamila Kozłowska
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2023-04-19 12:32

Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 01.03.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaręba i Sokołowo"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Kamila Kozłowska
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2023-03-01 14:12

Obwieszczenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosie Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń".

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2023-02-24 13:18

Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: podinspektor Kinga Wałaszewska
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2023-01-11 08:24

Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30.09.2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowy ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na Os. Panorama”

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Kamila Kozłowska
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2022-09-30 11:27

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-09-30 11:26

Obwieszczenia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Kamila Kozłowska
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2022-09-15 15:06

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-09-15 15:05

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama w Golubiu-Dobrzyniu” z dnia 14.07.2022 r., znak WI.6220.1.2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Iwona Wrzesińska
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2022-07-14 15:19

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 366/18, obręb 8 Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22.06.2022 r., znak WI.6220.3.2021.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Iwona Wrzesińska
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2022-06-30 11:18

Obwieszczenie z dnia 22.06.2022 r. o zebraniu niezbędnych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama w Golubiu-Dobrzyniu”, znak sprawy WI.6220.1.2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Iwona Wrzesińska
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2022-06-22 09:28

Obwieszczenie z dnia 27.04.2022 r., znak WI.6220.3.2021

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-04-28 14:01

Wszczęcie postepowania Piaskowa Przystań

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-04-27 15:11

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYNSKIEGO z dnia 03.03.2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-03-03 15:02

Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Kamila Kozłowska
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2022-01-20 14:20
 • zmodyfikował: Agnieszka Boruszkowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-20 14:22

Zarządzenie nr 1_2022 z dnia 04.01.2022 r. Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w gminie Radomin, gminie Golub-Dobrzyń oraz gminie miasto Golub-Dobrzyń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Iwona Wrzesińska
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2022-01-19 13:08

Obwieszczenie z dnia 08.11.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak sprawy WI.6220.3.2021.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Iwona Wrzesińska
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2021-11-09 10:44

Obwieszczenie z dnia 22.10.2021 r. o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak sprawy WI.6220.3.2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Iwona Wrzesińska
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2021-10-28 14:48

Obwieszczenie z dnia 07.10.2021 r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak WI.6220.4.2021.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Podinspektor Iwona Wrzesińska
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2021-10-08 13:30
 • zmodyfikował: Agnieszka Boruszkowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-08 13:33

Informacja o przyjęciu uchwały Nr XXXV/510/21 zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwałę antysmogową")

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Podinspektor Iwona Wrzesińska
  • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
   data publikacji: 2021-10-01 12:10

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. WIR.II.746.1.18.2021.ML

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Anna Czarnecka
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2021-09-10 10:11
 • zmodyfikował: Agnieszka Boruszkowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-10 10:12

Obwieszczenia z dnia 31.08.2021 r. o niezałatwieniu sprawy w ustawowym terminie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-09-02 20:40

Obwieszczenia z dnia 30.08.2021 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-09-02 20:36

Obwieszczenia z dnia 26.08.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-09-02 20:34

Obwieszczenia z dnia 24.08.2021 r. o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-09-02 20:31

Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26.08.2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa ul. Sosnowej i Kalinowej w Golubiu-Dobrzyniu

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2021-08-26 14:10

Obwieszczenie z dnia 25.08.2021 r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak WI.6220.1.2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Podinspektor Iwona Wrzesińska
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2021-08-26 12:08

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2021 r., znak sprawy WIR.II.746.1.18.2021.ML

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2021-08-04 10:26

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Lipnowska II w Golubiu-Dobrzyniu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Beata Kołodziejska
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2021-07-27 14:07
 • zmodyfikował: Agnieszka Boruszkowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-04 14:31

Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 16 czerwca 2021 r., znak sprawy: GD.ZUZ.5.4211.14.2021.ACS

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-07-14 11:53

Obwieszczenia Burmistrza załączonego obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.06.2021 r., znak sprawy: WI.6220.3.2021

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-06-29 14:18

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Czarnecka
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2021-06-24 13:32
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Czarnecka
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2021-06-24 13:32
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Czarnecka
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2021-06-24 13:32

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-06-24 13:31

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 21 maja 2021 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-06-22 13:04

Obwieszczenia załączonego obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13.05.2021 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-06-17 14:24

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Czarnecka
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2021-06-07 07:55

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-06-07 07:55

Projekt-uchwały-Sejmiku-Województwa-K-P-w-sprawie-zmiany-tzw.-uchwały-antysmogowej-pdf-78KB

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-06-02 08:51

Informacja-publiczna-dot.-projektu-zmiany-uchway-antysmogowej-oraz-konsultacji-społecznych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-06-02 08:50

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2021 r. o wszczęciu postepowania administracyjnego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-06-01 15:33

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-05-20 15:28

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Czarnecka
  data wytworzenia: 2021-04-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-04-27 14:28

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 05.03.2021 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Referent Iwona Wrzesińska
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2021-03-12 12:48
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2021-03-12 12:54

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.02.2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referent Iwona Wrzesińska
  data wytworzenia: 2021-02-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-04 11:52

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 04.02.2021r.

o przystąpieniu do sporządzenia:
- zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Golubia-Dobrzynia (obejmującego obszar lewobrzeżnej części miasta) z wyłączeniem działek o nr geodezyjnych 194, 195 i 196 położonych w obrębie IV przy ul. Piłsudskiego w Golubiu-Dobrzyniu (Lewobrzeżna II),
- o zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Starego Miasta oraz rejon Zamku” przy ul. Wodnej oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionych dokumentów

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-04 11:05

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-04 11:06

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2017-2031”

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-01-19 13:13

Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26.11.2020 r. o sprostowaniu z urzędu błędu pisarskiego w wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-01-12 11:04

Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wody Polskie
  data wytworzenia: 2020-12-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-12-23 16:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-23 16:18

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26.11.2020 r. o sprostowaniu z urzędu błędu pisarskiego w wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-11-26 16:18

Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18.08.2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa ul. Kościuszki - III etap"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-08-18 16:37

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLUBSKO—DOBRZYŃSKIEGO z dnia 23.07.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-07-23 10:45

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2020 r.

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-04-28 10:55

Zawiadomienie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26.11.2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa ul. Kościuszki - III etap"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-12-04 13:16

Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama w Golubiu-Dobrzyniu”

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-03-17 07:41

Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: podinspektor Kinga Wałaszewska
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2022-12-07 08:35

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-12-07 08:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-07 08:34

obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28.04.2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaręba i Sokołowo".

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2023-04-28 13:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13160
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-23 16:38