Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 166/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28.12.2023 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Stefana Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu”

Zarządzenie nr 156/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 12.12.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia mozliwości uregulowania zadłużenia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Kinga Kaptajn
 • opublikował: Redaktor Daria Jachowska
  data publikacji: 2023-12-18 08:37
 • zmodyfikował: Redaktor Daria Jachowska
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-18 08:38

Zarządzenie nr 153/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 58 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu na Hejnał Miasta Golubia-Dobrzynia oraz powołania Komisji Konkursowej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Podinspektor Daria Jachowska
  • opublikował: Redaktor Daria Jachowska
   data publikacji: 2023-12-08 11:05
  • zmodyfikował: Redaktor Daria Jachowska
   ostatnia modyfikacja: 2023-12-08 11:06

ZARZĄDZENIE NR 152/2023 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA – DOBRZYNIA z dnia 07.12.2023 w sprawie powołania Komisji ds. rokowań w związku z złożonym wnioskiem o podjęcie rokowań w sprawie dzierżawy nieruchomości na terenie Golubsko – Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zastępca Kierownika WI Marta Jaworska
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2023-12-07 15:15

Zarządzenie Nr 144/ 2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17.11.2023 r. w sprawie: powołania komisji do końcowego odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Anna Czarnecka
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2023-11-28 16:25
 • zmodyfikował: Agnieszka Boruszkowska
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-28 16:26

Zarządzenie Nr 142/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad rezerwacji i zajmowania stanowisk handlowych na targowisku miejskim w Golubiu-Dobrzyniu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Marta Duszyńska
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2023-11-28 16:41
 • zmodyfikował: Agnieszka Boruszkowska
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-28 16:42

Zarządzenie nr 138/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 14 listopada 2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu projektu „Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Agnieszka Boruszkowska
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2023-11-14 17:17

Zarządzenie nr 132/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 listopada 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 58 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu na Hejnał Miasta Golubia-Dobrzynia oraz powołania Komisji Konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Agnieszka Boruszkowska
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2023-11-10 14:15

Zarządzenie nr 127/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 października 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 58 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu na Hejnał Miasta Golubia-Dobrzynia oraz powołanie Komisji Konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Podinspektor Daria Jachowska
 • opublikował: Redaktor Daria Jachowska
  data publikacji: 2023-10-27 09:46

Zarządzenie nr 126/2023 w sprawie przekazania w bezpłatne używanie przebudowanej sieci elektroenergetycznej Spółce ENERGA-OPERATOR S.A.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zastępca Kierownika WI Marta Jaworska
 • opublikował: Redaktor Daria Jachowska
  data publikacji: 2023-10-26 13:41

Zarządzenie nr 103/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31.092023 r. w sprawie użyczenia przebudowanej sieci ciepłowniczej spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Kamila Kozłowska
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2023-09-01 14:27

Zarządzenie nr 102/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 sierpnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 58 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu na Hejnał Miasta Golubia-Dobrzynia oraz powołania Komisji Konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Agnieszka Boruszkowska
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2023-09-01 14:24

Zarządzenie Nr 93/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Miasto Golub-Dobrzyń miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Miasta Przemysław Kuczkowski
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2023-08-18 14:12

Zarządzenie nr 85/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Udzielenie kredytu na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu oraz częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2023r. Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia”

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2023-07-20 11:03

Zarządzenie nr 83/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 11.07.2023 r. w sprawie użyczenia przebudowanej sieci ciepłowniczej spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Kamila Kozłowska
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2023-07-11 16:01

Zarządzenie nr 79/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 58 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu na Hejnał Miasta Golubia-Dobrzynia oraz powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 70/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 12.06.2023 r.

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2023-06-12
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2023-06-12 13:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Kamila Kozłowska
  data wytworzenia: 2023-06-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2023-06-12 13:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-15 13:22

Zarządzenie Nr 65/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych za rok 2022 Miasta dotyczących wykonania budżetu Golubia-Dobrzynia, wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Jacek Dowgiałło
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2023-05-31 14:40
 • zmodyfikował: Agnieszka Boruszkowska
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-31 14:41

Zarządzenie nr 61/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26.05.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia możliwości uregulowania zadłużenia z tytułu opłat za korzystanie z lokali komunalnych i socjalnych będących w zasobach Gminy Miasto Golub-Dobrzyń dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Kinga Kaptajn
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2023-05-29 15:37

ZARZĄDZENIE NR 60/2023 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA—DOBRZYNIA z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie kredytu na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu oraz częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2023r. i 2024r. Gminy Miasta Golubia—Dobrzynia”

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2023-05-29 15:25

Zarządzenie nr 58/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu na Hejnał Miasta Golubia-Dobrzynia oraz powołania Komisji Konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Agnieszka Boruszkowska
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2023-05-16 13:18
 • zmodyfikował: Agnieszka Boruszkowska
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-16 13:19

Zarządzenie nr 49/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17.04.2023 r. w sprawie powołania komisji do częściowych odbiorów zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja stadionu OSiR w Golubiu-Dobrzyniu"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Kamila Kozłowska
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2023-04-18 17:42
 • zmodyfikował: Agnieszka Boruszkowska
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-21 11:27

Zarządzenie nr 22/2023 Regulamin zamówień_2023

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2023-03-03 12:14

Zarządzenie numer 20/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 lutego 2023

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2023-02-15 11:25

Zarządzenie Nr 10/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów stanowiących własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń położonych na terenie Miasta Golub-Dobrzyń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Marta Duszyńska
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2023-01-20 09:30
 • zmodyfikował: Agnieszka Boruszkowska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-20 09:31

Zarządzenie nr 5/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku”

Zarządzenie nr 46/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 marca 2023 r.

Zarządzenie nr 24/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 marca 2023 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 2/2022 na realizację zadania własnego Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Błażejewska
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2023-04-04 15:22

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2023-04-04 15:22

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 1/2023 na realizację zadania własnego Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Błażejewska
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2023-04-04 15:23

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2023-04-04 15:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2332
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-29 10:17