Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.pl

Treść strony

dni

Ilość znalezionych zbiorów plików: 157

nazwadataużytkownikstrona
Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego"2020-10-28 12:20Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń”2020-10-28 12:19Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 lipca 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 111/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok2020-10-28 12:18Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie nr 80/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28.06.2019r. w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Zamkowej 3 w Golubiu-Dobrzyniu na okres 3 lat.2020-10-28 12:17Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
ZARZĄDZENIE NR 78/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości2020-10-28 12:15Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie nr 79/2019 Burmistrza Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 28.06.2019 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków Miasta Golub-Dobrzyń2020-10-28 12:13Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
ZARZĄDZENIE NR 77/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości2020-10-28 12:11Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2018 rok2020-10-28 12:10Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 czerwca 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok2020-10-28 12:10Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia2020-10-28 12:09Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 czerwca 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr II/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok2020-10-28 12:08Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 czerwca 2019r. zmieniające zarządzenie nr 118/2011 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Golubiu-Dobrzyniu2020-10-28 12:07Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 7 czerwca 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 111/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok2020-10-28 12:06Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 06 czerwca 2019 roku W sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego2020-10-28 12:05Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
ZARZĄDZENIE NR 69/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych z dnia 31 maja 2019 r.2020-10-28 12:04Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 maja 2019r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia za 2018 rok2020-10-28 12:03Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 maja2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 111/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok2020-10-28 12:02Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
ZARZĄDZENIE NR 66/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za rok 20182020-10-28 12:01Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
ZARZĄDZENIE NR 65/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA — DOBRZYNIA z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie grantowym: „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń” w ramach Projektu: „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO” Nr POPC.03.01.00-00-0073/182020-10-28 11:59Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych za rok 2018 dotyczących wykonania budżetu miasta Golubia-Dobrzynia, wykazu osób prawnychi fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, wykaz osób prawnychi fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej2020-10-28 11:58Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 maja 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok2020-10-28 11:58Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 maja 2019r, zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr II/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok2020-10-28 11:57Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu za rok 20182020-10-28 11:55Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 maja 2019 r. W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Gołubiu-Dobrzyniu za rok 20182020-10-28 11:54Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
ARZĄDZENIE NR 59/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości2020-10-28 11:53Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 13.05.2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej2020-10-28 11:52Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 13 maja 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia2020-10-28 11:51Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r2020-10-28 11:50Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 maja 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr II/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok2020-10-28 11:48Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 07 maja 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu pracy dla Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia2020-10-28 11:47Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie nr 53/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia2020-10-28 11:46Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. Realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii2020-10-28 11:45Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Golubiu - Dobrzyniu2020-10-28 11:44Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 kwietnia 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok2020-10-28 11:42Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia2020-10-28 11:41Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r2020-10-28 11:39Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki lub usunięcia drzew lub krzewów w tym złomów lub wywrotów stanowiących własność lub współwłasność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń2020-10-28 11:38Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r2020-10-28 11:36Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 kwietnia 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok2020-10-28 11:35Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 11 kwietnia 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 111/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok2020-10-28 11:34Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 43/2019 Golubia-Dobrzynia Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. „Przebudowa rozbudowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu”2020-10-28 11:33Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej”2020-10-28 11:32Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
ZARZĄDZENIE NR 41/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości2020-10-28 11:31Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
ZARZĄDZENIE NR 40/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości2020-10-28 11:30Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
ZARZĄDZENIE NR 39/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Patronatu Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia imprezom i wydarzeniom2020-10-28 11:29Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr. 38/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Golubiu - Dobrzyniu2020-10-28 11:28Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za 2018 rok wraz informacją o stanie mienia2020-10-28 11:27Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia2020-10-28 11:26Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 marca 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok2020-10-28 11:25Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
ZARZĄDZENIE NR 34/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 28 marca 2019 r, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości2020-10-28 11:24Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
ZARZĄDZENIE NR 33/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie2020-10-28 11:23Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko informatyka w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia2020-10-28 11:21Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie nr 31/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków2020-10-28 11:20Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 marca 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr II/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok2020-10-28 11:19Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie odwołania i wyznaczenia inspektora ochrony danych2020-10-28 11:18Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
ZARZĄDZENIE NR 28/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia-Szefa Obrony Cywilnej Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie ustalenia wytycznych do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2019 roku na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia2020-10-28 11:17Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Miasto Golub-Dobrzyń miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych nadzień 26 maja 2019 r2020-10-28 11:16Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 6 marca 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok2020-10-28 11:15Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
ZARZĄDZENIE NR 25/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 05 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej, uprawnionej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia2020-10-28 11:14Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie nr 24/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. określenia trybu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 20192020-10-28 11:12Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 1 marca 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok2020-10-28 11:11Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 01 marca 2019r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia2020-10-28 11:10Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta w Wydziale Infrastruktury w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia2020-10-28 11:08Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2019 na realizację zadania własnego Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 20192020-10-28 11:07Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na realizację zadania własnego Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 20192020-10-28 11:05Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
ZARZĄDZENIE NR 18/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 19.02.2019 w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w 2019r.”2020-10-28 11:03Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
ZARZĄDZENIE NR 17/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA — DOBRZYNIA z dnia 18.02.2019 w sprawie powołania Komisji ds. rokowań w związku z złożonym wnioskiem o podjęcie rokowań w sprawie dzierżawy nieruchomości na terenie Golubsko — Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo — Technologicznego2020-10-28 11:02Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej, zasad, kryteriów i trybu wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działalności pożytku publicznego, ubiegające się o dotację z budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń oraz określenia przez Komisję propozycji kwot dotacji dla wyłonionych w drodze konkursu nr 2/2019 oferentów, którzy realizować będą zadania własne Gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego2020-10-28 11:01Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie nr 15/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej, zasad, kryteriów i trybu wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działalności pożytku publicznego, ubiegające się o dotację z budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń oraz określenia przez Komisję propozycji kwot dotacji dla wyłonionych w drodze konkursu nr 1/2019 oferentów, którzy realizować będą zadania własne Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej2020-10-28 10:59Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 12 lutego 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr UV/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok2020-10-28 10:57Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 04 lutego 2019r. zmieniające zarządzenie nr 118/2011 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Golubiu-Dobrzyniu2020-10-28 10:56Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
ZARZĄDZENIE NR 12/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA - DOBRZYNIA z dnia 31.01.2019 w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko — Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego”2020-10-28 10:55Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
ZARZĄDZENIE NR 11/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA — DOBRZYNIA z dnia 31.01.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko — Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo — Technologicznego”2020-10-28 10:54Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
ZARZĄDZENIE NR 10/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za utratę własności działki2020-10-28 10:53Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 stycznia 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok2020-10-28 10:52Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
ZARZĄDZENIE NR 8/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Patronatu Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia imprezom i wydarzeniom organizowanym na terenie miasta Golubia-Dobrzynia i na rzecz mieszkańców miasta Golubia-Dobrzynia2020-10-28 10:51Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
ZARZĄDZENIE nr 7/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 stycznia 20109 r. w sprawie określenia trybu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 20192020-10-28 10:49Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
ZARZĄDZENIE NRG 6/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej, uprawnionej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia2020-10-28 10:48Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
ZARZĄDZENIE NR 5/2019 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu2020-10-28 10:47Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 14 stycznia 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 1$ grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok2020-10-28 10:45Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 stycznia 2019r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok2020-10-28 10:43Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 07 stycznia 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia2020-10-28 10:42Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie nr 1/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert, związanych z realizacją zadań Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2019 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego2020-10-28 10:39Monika Tryniszewska-Skarżyńska2019
Zarządzenie Nr 103/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 12.10.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Miejskiej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej2020-10-28 10:22Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 102/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 12 października 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok2020-10-28 10:21Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 101/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej2020-10-28 10:08Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie 100/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 05 października 2020r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-od biorczej w Miejskim Zespole Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu2020-10-28 10:05Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 99/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 września 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok2020-10-28 10:04Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 97/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad użyczania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń bądź będących w posiadaniu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń oraz ustalenia instrukcji trybu przeprowadzania postępowania przy użyczaniu tych nieruchomości2020-10-28 10:04Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 96/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń2020-10-28 10:02Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
ZARZĄDZENIE NR 94/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu2020-10-28 10:00Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
ZARZĄDZENIE NR 93/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto GolubDobrzyń2020-10-28 09:59Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 92 /2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 września 2020 r2020-10-28 09:58Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 90/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 września 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok2020-10-28 09:56Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
ZARZĄDZENIE NR 87/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 4 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń2020-10-28 09:55Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 86/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 września 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok2020-10-28 09:53Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 85/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 01 września 2020r. w sprawie zwolnienia z obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu2020-10-28 09:49Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 84/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 01 września 2020r. w sprawie zwolnienia z obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu2020-10-28 09:47Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 83/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 01 września 2020r. w sprawie zwolnienia z obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu2020-10-28 09:46Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 81/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 sierpnia 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok2020-10-28 09:44Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
ZARZĄDZENIE NR 79/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za I półrocze 2020 rok2020-10-28 09:43Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
ZARZĄDZENIE NR 77/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych z dnia 25 sierpnia 2020 r.2020-10-28 09:41Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 14 sierpnia 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok2020-10-28 09:39Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
ZARZĄDZENIE NR 75/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto GolubDobrzyó2020-10-28 09:38Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 5 sierpnia 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok2020-10-28 09:36Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie nr 73/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 05 sierpnia 2020r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2020-10-28 09:35Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie nr 72/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 05 sierpnia 2020r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2020-10-28 09:33Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie nr 71/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 05 sierpnia 2020r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2020-10-28 09:31Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
ZARZĄDZENIE NR 70/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości2020-10-28 09:30Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 lipca 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok2020-10-28 09:27Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 6 lipca 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok2020-10-28 09:25Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 48/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 08 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Golubiu-Dobrzyniu dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. na terenie Gminy Miasto GolubDobrzyń2020-10-28 09:22Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
ZARZĄDZENIE NR 31/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie ogólnej procedury postępowania w przypadku podejrzenia możliwości zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-22020-10-28 09:19Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 64/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia17 lipca 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 sprawie budżetu z dnia 17 grudnia 2019 roku w na 2020 rok2020-10-27 13:20Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 62/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu2020-10-27 13:18Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 lipca 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok2020-10-27 13:17Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 60/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 lipca 2020r. zmieniające zarządzenie nr 118/2011 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście GolubiuDobrzyniu.2020-10-27 13:16Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia3 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2019 rok2020-10-27 13:13Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia.2020-10-27 13:12Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 czerwca 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok2020-10-27 12:56Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
ZARZĄDZENIE NR 55/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej2020-10-27 12:55Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie nr 54/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24.06.2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie możliwości uregulowania zadłużenia z tytułu opłat za korzystanie z lokali komunalnych i socjalnych będących w zasobach Gminy Miasto Golub-Dobrzyń dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej2020-10-27 12:53Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 czerwca 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia sprawie budżetu Nr XXI1/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w na 2020 rok2020-10-27 12:51Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie NF 52/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 czerwca 2029 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r2020-10-27 12:50Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 51/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.2020-10-27 12:46Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 50/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 czerwca 2020r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia za 2019 rok2020-10-27 12:43Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Miasto Golub-Dobrzyń miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.2020-10-27 12:40Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie nr 47/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 czerwca 2020 r. BURMISTRZ MIASTA Golubia-Dobrzynia woj.kujawsko-pomorskie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2020 na realizację zadania własnego Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 20202020-10-27 12:38Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie nr 46/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2020 na realizację zadania własnego Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 20202020-10-27 12:36Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 45/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 maja 2020r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu za rok 20192020-10-27 12:34Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu za rok 20192020-10-27 12:32Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
ZARZĄDZENIE Nr 42/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego2020-10-27 12:31Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zar ządzenie Nr 41/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 maja 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok2020-10-27 12:29Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”2020-10-27 12:27Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
ZARZĄDZENIE NR 39/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej2020-10-27 12:26Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 38/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 14 maja 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok2020-10-27 12:24Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
ZARZĄDZENIE nr 37/2020 s 15-obrzynia Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 13 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Gołubia-Dobrzynia oraz na wolne stanowiska: kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, na które przepisy szczególne nie przewidują odrębnego trybu zatrudnienia2020-10-27 12:22Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 06 maja 2020 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.2020-10-27 12:20Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 kwietnia 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia sprawie budżetu Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w na 2020 rok2020-10-27 12:19Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 kwietnia 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok2020-10-27 12:17Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pu. Zdalna Szkoła — wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego2020-10-27 12:16Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 14 kwietnia 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok2020-10-27 12:13Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 kwietnia 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 sprawie budżetu z dnia 17 grudnia 2019 roku w na 2020 rok2020-10-27 12:12Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 marca 2020r. W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za 2019 rok wraz informacją o stanie mienia2020-10-27 12:10Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r2020-10-27 12:08Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r2020-10-27 12:06Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
ZARZĄDZENIE NR 23/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 27.03.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej2020-10-27 12:04Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
ZARZĄDZENIE nr 19/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 marca 2029 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia2020-10-27 12:00Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 12 marca 2020r: zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok.2020-10-27 11:02Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
ZARZĄDZENIE NR 15/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 9 marca 2020 r.2020-10-27 10:59Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
ZARZĄDZENIE NR 14/2020 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości2020-10-27 10:56Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 6 marca 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok2020-10-27 10:53Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Miasto Golub-Dobrzyń miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i płakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r2020-10-27 10:52Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 lutego 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok.2020-10-27 10:49Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Miasta Golub-Dobrzynia z dnia 04 lutego 2020 r. W sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń2020-10-27 10:47Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 04 lutego2020 r. w sprawie ustalenia zasad użyczania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń bądź będących w posiadaniu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń oraz ustalenia instrukcji trybu przeprowadzania postępowania przy użyczaniu tych nieruchomości.2020-10-27 10:44Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020
Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 stycznia 2020r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok2020-10-27 10:34Monika Tryniszewska-Skarżyńska2020